Mobilní hráze - protipovodňová opatření

 

Mobilní bariéra Water-Gate je mobilní a přenosná protipovodňová zábrana, kterou lze snadno a rychle rozvinout na zem, aby se zabránilo záplavám. Může být instalována i ve chvíli, kdy k záplavě právě dochází!

-Rychlé a jednoduché použití – minimální nároky na sílu a počet zasahujících
 
-Pojezdá – nejsou blokovány cesty pro složky záchranného systému (sanitky, techniku), chráněná oblast není blokována od zásobování (sklady, obytné domy)
 
-Znovupoužitelná – po usušení a zbalení je připravena pro další zásah
 

Ekonomická a ekologická