VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

-odklonění toku
- dočasné regulace průtoku
-dočasná hráz
-ohraničení pracovního prostoru
-rychlé řešení havarijních stavů (prasklé potrubí atd.)