Složky záchranného systému

 

Vytvoření rezervoáru vody pro hašení

 

Zamezení úniku nebezpečných látek

 

Deponie

 

 

Ochrana majetku

 

Bez omezení přistupu k oblastem „za hrází“ !!!