Mobilni hráze

Ekonomické a ekologické řešení záplav, povodní, lokálních úniků, řešení dočasných reservoárů vody, deponií a odklonění vodních toků při stavebních činnostech nebo poruchách na potrubí pro individuální ochranu majetku,  záchranné složky veřejné či privátní, města, podniky.

 

 

 

 

Novinky

SNADNÁ MANIPULACE